EL.SPOTREBIČE a NÁRADIE

Ako často treba vykonávať revízie elektrických spotrebičov?

Predmetná norma STN 33 1610:2002 rozdeľuje elektrické spotrebiče podľa spôsobu ich používania do

5-tich skupín A až E

  • skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
  • skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
  • skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
  • skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
  • skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti

Skupina elektr. spotrebičov