Cenník

Cenník revízií platný na rok 2020

Cena revízie bleskozvodu

Kontrola stavu bleskozvodu cena za 1 zvod                                                                                             10€        Kontrola skrutiek a meracích svoriek  cena za ks                                                                                 0,30€        Kontrola vodivosti a vodivého spojenia plechovej strechy cena za 1m                                          0,25€        Kontrola podpier  zvodových vodičov cena za 1m                                                                                0,15€        Kontrola uchytenia ochranného uholníka    /ks                                                                                    1,20€        Kontrola zachytávacích tyčí  /ks                                                                                                                1,20€        Meranie zemného odporu uzemnenie typu A                                                                                       6,50€        Meranie zemného odporu uzemnenie typu B                                                                                        4,50€        Doprava za 1 km                                                                                                                                               0,25€


Cena revízie elektroinštalácie domu, bytu, kancelárske priestory, dlielne, prevádzkové a výrobné budovy, hospodárske budovy a pod.


Prehliadka elek. inštalácie počet vývodov v okruhu do 5 ks /okruh                                        2,40€    Prehliadka elek. inštalácie počet vývodov v okruhu nad 5 ks /okruh                                        2,90€    Kontrola stavu rozvádzača                                                                                                                   12€    Meranie izolačného stavu okruhov napojených na rozvádzač /ks                                                      1,70€    Meranie prepäťovej ochrany alebo prúdového chrániča /ks                                                                  2,50€    Meranie impedancie poruchovej sľučky /ks                                                                                              1,70€    Meranie spojitosti ochranného pospájanie /ks                                                                                        1,70€    Skúška polarity /ks                                                                                                                                             0,20€    Skúška sledu fáz/ks                                                                                                                                                 1€    Meranie zemného odporu uzemnenie typu A                                                                                            6,50€    Meranie zemného odporu uzemnenie typu B                                                                                            4,50€    Doprava za 1 km                                                                                                                                                   0,25€   

 * pri prevádzkach s nebezpečenstvom výbuchu je cena  dohodou

Cena revízie elektrickej prípojky nn

Kontrola stavu prípojkovej poistkovej skrine                                                                                10€      Kontrola stavu elektromerového rozvádzača                                                                                  10€      Meranie izolačných stavov okruhov napojených na rozvádzač                                                       1,70€      Meranie impedancie poruchovej sľučky                                                                                          1,70€      Meranie spojitosti ochranného pospájania                                                                                     1,70€      Meranie odporu uzemnenia                                                                                                             6,50€      Doprava za 1 km                                                                                                                                                 0,25€

Cena revízie elektrického spotrebiča

Revízia elektrického spotrebiča do 500W                                                                                                    4,10€    Revízia elektrického spotrebiča nad 500W                                                                                                 4,90€    Revízia predlžovacieho prívodu                                                                                                                     3,50€    Revízia staveniskového rozvádzača                                                                                                     od  12,50€

Cena revízie elektrického ručného náradia

Revízia ručného náradia do 500W                                                                                                                 4,10€    Revízia ručného náradia do 1000W                                                                                                               4,90€    Revízia ručného náradia nad 1000W                                                                                                            5,50€

Cenník elektroinštalácií

Vypínač 10A/230V  montáž a zapojenie                                                                                                       5€
Zásuvka 16A/230V  montáž a zapojenie                                                                                                       5€ Zásuvka 400V montáž a zapojenie                                                                                                                8€
Prístrojová inštalačnej krabica  osadenie                                                                                               3,50€  Zapojenie inštalačnej krabice                                                                                                                          6€
Poistková skrinka na omietku montáž                                                                                                   12,50€
Istič 1 polový montáž a zapojenie                                                                                                                    5€
Istič 3 polový montáž a zapojenie                                                                                                                  12€
Prúdový chránič 2 polový  montáž a zapojenie                                                                                           7€
Prúdový chránič 4 polový montáž a zapojenie                                                                                          12€
Svorka Bernard montáž                                                                                                                                      7€
Drážkovanie do betónu/ bm                                                                                                                            12€
Drážkovanie do tehly/bm                                                                                                                                  9€

Drážkovanie do porobetónu/bm                                                                                                                 4,50€    Frézovanie otvoru pre krabicu/ beton, tehla                                                                                                9€ Frézovanie otvoru pre krabicu/porobetón                                                                                               4,50€  Inštalácia plastového žľabu 20x20mm /bm                                                                                            4,50€  Vago svorky/ks  montáž a zapojenie                                                                                                         0,30€  Montáž káblov / vodičov do lišty alebo drážky (káblovanie)/bm                                                      0,90€  Montáž a zapojenie jednoduchého svietidla                                                                                              10€        Montáž a zapojenie lustra                                                                                                                                13€